Sitelogo

Regelregister

Welkom op het Open regelregister van regels.overheid.nl. Dit is een prototype. We ontwikkelen op dit moment een register om beschikbare regels transparant en herbruikbaar te maken. Net als open data. Regels zijn de vertaling van wet- en regelgeving en afspraken naar voor mens en machine leesbare taal. De regels kunnen vervolgens gebruikt worden om werkprocessen, apps, algoritmen en andere toepassingen te in te richten en te ontwikkelen. Lees meer op https://regels.overheid.nl/ en op https://open-regels.nl/

Resultaten per thema

Dit portaal bevat 12 unieke resultaten. Filter de beschikbare resultaten op basis van een van de thema's.